Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi để đảm bảo công tác thẩm định, chăm sóc khách hàng, nhắc hạn thanh toán tại Khối vận hành được xử lý phù hợp theo quy định và chính sách hiện hành.
 2. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để cải thiện, nâng cao hiệu quả chất lượng thẩm định và chăm sóc khách hàng cho Quản lý trực tiếp nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro và sai sót.
 3. Định kỳ báo cáo các phát hiện/các vấn đề/các điểm bất thường cho Quản lý trực tiếp.
 4. Tăng cường hiệu quả của việc phát hiện sai sót bằng các hoạt động kiểm soát quy trình và phân tích.
 5. Tổng hợp kết quả và tạo ra các phân tích phục vụ cho việc giám sát chất lượng.
 6. Đề xuất những thay đổi / cải tiến cho quy trình thẩm định và quản lý chất lượng hiện tại .

 

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Cử nhân 
 2. Ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan đến kiểm soát chất lượng, quản lý rủi ro, kiểm toán tại các ngân hàng và tổ chức tài chính
 3. Khả năng phân tích định lượng, tư duy logic.
 4. Tính chủ động và có khả năng làm việc tốt
 5. Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Brewmaster F&B industry, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage, Brewmaster beverage
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên thẩm định, Chuyên viên định giá, Field Underwriter, Field Underwriting, Chuyên viên thẩm định, Chuyên viên định giá, Field Underwriter, Field Underwriting, Chuyên viên thẩm định, Chuyên viên định giá, Field Underwriter, Field Underwriting, data check, data checking, chuyên viên thẩm định hồ sơ, ngân hàng, tài chính, dịch vụ khách hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Chăm sóc khách hàng, Service Coordinator, Chuyên viên khách hàng, Customer service Operation, chăm sóc khách hàng, CSKH, Customer Service, tài chính, ngân hàng, gọi điện thoại, dịch vụ khách hàng, service, dịch vụ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Director Development Projects Real Estate, Director of Development Projects Real Estate, Director of Business Development, Director of Sales, Giám đốc phát triển dự án, construction director, Director of Project Development
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: senior data scientist, SQL, AI, ML, R, Python, Senior Data Scientist
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên TeleSales Data có sẵn, bán hàng, telesales, tài chính, ngân hàng, cho vay, gọi điện thoại, gọi điện, sale, sales, bán hàng qua điện thoại, nhân viên, làm việc
 • Number of positions: 5
 • Posted: 04/05/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên nhắc phí/thu nợ qua điện thoại, nhắc phí, thu nợ, thu hồi nợ, thu, tài chính, ngân hàng, truy thu, nhân viên, bình thạnh, cho vay, qua điện thoại, dịch vụ khách hàng, gọi điện thoại, đòi nợ, bank, call center, hồ chí minh, chuyện viên, thu nhập cao, quản lý thu, telesale, cs, customer service
 • Number of positions: 20
 • Posted: 04/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.